personal-358068

arrow 80px blue   Få  ekspertassistance  i dit rekrutteringsforløb.

   Få en skarp og effektiv struktur.

arrow 80px blue   Moremind guider dig til de bedste medarbejdere.

 

 

 

face-535767_1280Viden og overblik
Moremind leverer viden og overblik overalt hvor personvurdering og vurdering af psykiske elementer indgår som centrale dele af beslutningsprocesser. Fx ved rekruttering eller talent spotting. Moremind har især fokus på de mentale strukturer, der gør mennesker i stand til at handle bedst muligt. Dette indenfor mange forskellige typer arbejde.

 

Omkostningseffektive metoder betyder  STOR EFFEKT  til en RIGTIG GOD PRIS!*  

*Læs mere under Produkt eller Kontakt venligst for et personligt tilpasset løsningsforslag samt overslag til din rekruttering – fagligt stærkt og tilpasset ethvert budget !

 

 

Fordele for din organisation: Talent, performance, bedre løste opgaver og øget effektivitet!
Vurdering af psykiske elementer i din rekruttering sikrer dig, at kandidater har det nødvendige fundament for high-performance. Derved bliver det nemmere at identificere de bedst egnede, ligesom det sikrer mod, at tilsyneladende gode kandidater senere viser sig at have få, men helt afgørende kritiske udfordringer.

 

 

beautiful-15704_1280 ch1Udgangspunktet for Moremind: Et fælles mål for alle parter!
God rekruttering er i alles interesse, således at jobkrav og kompetenceprofil matcher hinanden. Dvs. at arbejdsgiver finder den rette medarbejder til det specifikke arbejde. Ingen er tjent med, at medarbejdere udfordres over evne, med dertil hørende mulighed for ikke at imødekomme mål, fejl, stress, sygedage, faldende indtjening, samt alle de relaterede samarbejdsvanskligheder det giver. På sigt følger nyansættelser og tab af viden i stillingen, hvilket afstedkommer meget store udgifter direkte og på sigt.

 

 

businessman-481113_1920 ch2Et godt match:
Et god match sikrer bedre indtjening pga. løste opgaver, større medarbejdertrivsel, flere gode arbejdsdage, bedre samarbejdsevne, bedre dynamik og synergi i virksomheden, samt mulighed for at spotte talenter som en del af en mere langsigtet strategi: En virksomhed kan have mange gode medarbejdere på niveau, men stadigvæk mangle talent til strategisk HR management. God rekruttering skaber et godt fundament for en langsigtet sund strategi.

 

 

 Jo flere af organisationens HR detaljer der er optimeret, på et godt medarbejdermæssigt fundament, jo større er sandsynligheden for at organisationen vil klare sig godt, og vokse i konkurrencen med alle andre.

 

Fordele ved at bruge Moremind: 

Viden og overblik  quality-500950_640hvid     Effektivitet  quality-500950_640hvid     Øget indtjening / produktivitet    quality-500950_640hvid    Find talent  quality-500950_640hvid     Find High Performers     quality-500950_640hvid   Større medarbejdertrivsel    quality-500950_640hvid   Bedre samarbejdsevne     quality-500950_640hvid    Bedre dynamik og synergi i virksomheden    quality-500950_640hvid     Flere gode arbejdsdage   quality-500950_640hvid    God overførsel til langsigtet strategi    quality-500950_640hvid    Respektfuldt    quality-500950_640hvid    Fagligt solidt funderet    quality-500950_640hvid 

 

 

 

 

 Personvurdering – Rekruttering – Testning – Udvikling – Kompetenceprofilering – Talent Management – Kompetencebaserede Interviewguides – Kompetenceafklaring